Електрически инсталации

Електрически инсталации | Венерджи Консулт

Електрическите инсталации са "кръвоносната система" на Умната къща или офис. Те доставят и разпределят енергията и сигналите.

Венерджи Консулт ЕООД предоставя на своите клиенти и услугата Електрически инсталации - проектиране, изграждане и ремонт. Електрическата инсталация е изключително важна за функционирането на съвременната къща и особено на Умната. Нейното професионално проектиране и изграждане създава в потребителите удобство, сигурност и надежност. Проектантският екип, чиито услуги използваме е участвал в големи енергийни проекти и ще проектира вашата електроинсталация за сграда или къща по всички европейски норми с оптимално използване на материали и труд. От друга страна - качествените материали и консумативи и екипа електромонтажници с дългогодишен опит, гарантират надежната работа на системите на Интелигентия дом - автоматизацията, системите за сигурност и видеонаблюдение, локалната компютърна мрежа.
И за да поддържаме пионерския дух на идеята за Умната къща, предоставяме една нова услуга - изграждане на Фотоволтаични и Ветрогенераторни системи за автономно захранване на къщи, вили, офис сгради и складови помещения. Тези ситеми ще осигурят необходимата електрическа енергия за битовата консумация, част от нея ще се съхранява, за да се използва, когато липсва природния ресурс, а оставащата част е възможно да се търгува с електроразпределителните дружества ( и то на добра цена ! ). Опитът на един от инженерите ни с проектиране на фотоволтаичен парк от първите идеи до крайното узаконяване на централата е на разположение на клиентите ни. Тези системи са изключително подходящи за местностти, където няма електричество, или е неоправдано доставянето му, а защо не и в една офис сграда ?! Ветровият и слънчевият потенциал на районите около Варна и Бургас е изключително богат - морският бриз носи необходимата енергия от вятъра, а големия брой безоблачни дни в региона е предпоставка за добра производителност на фотоволтаичните системи. "Венерджи Консулт" ЕООД се наема да организира документалната и правната част на присъединяването на потребителите към преносната мрежа.
Електрическите инсталации са основно звено от идета за създаване на домашната автоматизация и енергийна независимост, затова е необходимо да бъдат изпълнени качествено проектирането и изграждането.