GSM дайлери за охрана

УМНА КЪЩА • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ

GSM дайлера ще звънне, когато влезе нарушител във вилата

GSM дайлерите са устройства, реагиращи чрез набиране или изпращане на sms на група номера при възникване на събитие, използвайки наличната мобилна мрежа. Приложението им е като дублиране на функциите на сигнално-охранителните фирми ( СОТ ). Най-често се свързват с изградената алармена централа и изпращат сигнал ( прозвъняване или sms ) до мобилния ни телефон. GSM дайлера има функции да работи и като самостоятелно устройство ( GSM алармена система ). Захранен с 12V постоянно напрежение или от резервен акумулатор, той може да стане една независима алармена централа, следяща до 16 датчика ( Безжична алармена система с известяване към мобилни телефони ).

Венерджи Консулт

Зачестилите кражби на пчелни кошери, могат да се предотвратят с подходящо изградена алармена система с gsm дайлер

Такива системи са приложими за обекти, които са далеч от населени места и нямат постоянно захранване - пчелини, вили, овощни и зеленчукови градини и др. Достатъчно е да се окомплектова система с датчици, различен тип - обемни, вибрационни(шокови) или магнитни и Вие ще притежавате алармена централа на ниска цена с мигновенно оповестяване на мобилния Ви телефон.
Системите изградени с gsm дайлери са интелигентни. Някои от функциите им са : изпращане на sms за отпаднало захранване или изтощен акумулатор, възможност за изпращане на sms за състоянието на обекта от няколко часа до няколко дни, избиране на поредица от телефонни номера - до 6 броя, деактивиране/активиране на алармения режим чрез единично прозвъняване, и т.н.
Удобството, което предлагат gsm дайлерите е неоспоримо - там където имаме покритие на мобилните оператори, може да се изгради алармена система, която да ни извести при нежелано събитие. Дайлерите работят с всички gsm оператори на територията на страната и е необходимо само закупуването на предплатена карта, например.