LED осветление

LED осветление от Венерджи Консулт

Напоследък в осветителната техника започва трайно да се утвърждава един нов участник - светодиодното осветление или LED-осветлението. Бумът на микроелектрониката последните години направи възможно създаването на светодиоди, съставната част от LED-осветлението, с ралични цветове и яркост. И това почти веднага бе възприето от дизайнерите и включено в техните нови проекти.
За ползата от LED-осветлението е писано вече навсякъде, но най-важното може да се изтъкне : ниска консумация ( почти 2 пъти по-ниска от луминисцентните енергоспестяващи лампи ), дълготрайност ( над 10 пъти повече от енергоспестяващите лампи ), добра насоченост и многообразие от проектанстки решения.
Нарастващия интерес от домакинства и обществени институции да инвестират в светодиодно осветление се засилва. И с право: при изследвания е установено, че инвестицията за една LED-лампа се възвръща за около 2 години спрямо лампа с нажежаема жичка. И всичко това от икономия на електричество! Но животът на LED-лампата е над 10 години! Сами можете да прецените, каква е възвръщаемостта на инвестицията, като се има предвид, че дълготрайността на лампа с нажежаена жичка е максимум 1 година.

Венерджи Консулт

Тази нова технология се прилага с успех в офиси (няма трептене на светлината, както луминисцентните тръби), в изложбени зали, в магазини, в молове и не на последно място - в Умната къща. Тъй като осветлението е едно от основните неща, които се управляват, пък е изключтително икономично, заявките за подмяна на старите осветилтени тела с led-осветление се увеличават.
Универсалното приложение в стандартните цокли на осветителните тела прави възможна замяната на старите лампи с LED-лампи без някави изменения в електрическата инсталация. Предлагаме LED-лампи с цокли E27, G4, GU10 и други.
Друга сфера в която навлиза светодиодното осветление е уличното и общесвеното осветление. Безспорен факт е, имайки предвид икономичността и дълготрайността, осветеността и теглото на осветителното тяло, че това осветление ще започне да измества старите газонапълнени лампи. А от там и все по-актуалния положителен ефект за околната среда - икономия на енергия, липса на живачни съединения, енергоемки технологии за добиване на инертен газ и т.н.
Захранващото напрежение на светодиодните осветителни тела може да варира - от стандартното променливо напрежение ~220V до безопасното ниско напрежение 12V. Това ги прави подходящи за употреба в различни области в промишлеността и бита.
"Венержи Консулт" ЕООД, като компания, целяща се да изгради Интелигентния дом, предлага стоките и услугите на светодиодното осветление. Затова има няколко причини : висока степен на икономия на електричество, дълготрайност, липса на загряване на лампите и лесен монтаж. За по-бързо популяризиране на тази област в осветителната техника, ние предлагаме демонстрация на място, във вашия офис, дом или магазин във Варна. Ще се убедите с прости изчисления, че инвестицията ще се върне само от икономията на електричество за няколко месеца, а за сметка на това ще получите повече комфорт и надежност.