Охрана на пчелни кошери

Охрана на пчелини

Подходящо избрана и монтирана алармената система може да спести много главоболия на стопаните

Кой би се замислил преди няколко години, че ще е нужно да охранява производителите на пчелен мед? Голямото търсене на пазара на пчелен мед и стимулиращите субсидии примамиха голяма група от хора да се занимават с пчеларство. Благороден занаят, който обаче се пречупи в нашата действителност - зачестиха кражбите на кошери и пчелни семейства. И заради задължителната квота, и заради отровите, които пръскат селскостопанските производители, пчелните семейства намаляват и са обект на кражби за попълване на пчелина, изграден с европейски субсидии.
Алармена система за пчелини с универсално действие е трудно да се предложи и изгради, поради това, че:
- в повечето пчелини липсва електрозахраване;
- периметъра на пчелина е голям и изграден с подръчни средства;
- невъзможност за окабеляване на стандартни жични датчици;
- липса на хора наоколо за реакция при задействана сирена и др.
Проектантският екип на Венерджи Консулт работи по проблема и след многобройни експерименти успяхме да постигнем следните характеристики:
- алармената система е с автономно акумулаторно захранване;
- вибрационни датчици в отделни кошери, които са безжично свързани към алармената централа;
- алармената система е с вграден gsm дайлер, т.е. получавате прозвъняване при задействане на датчик;
- отделни функции на системата могат да се контролират дистанционно, без да се посещава обекта - пускане/спиране на алармата, промяна на номерата на прозвъняване, конфигурация на отделните зони и др.;
- системата е компактна и може да се събере с акумулатор в един празен кошер;
- достъпна цена за малки и средни пчелини.

IP камера

Вече е възможно отдалечено наблюдение през 3G мрежата на мобилните оператори

Всичко това, комбинирано с IP камера и 3G видеонаблюдение, може да върне спокойствието на пчеларите. IP камерата ще се използва в случаите, когато има задействане на алармата, с цел потвърждаване на ситуацията. А и като вариант за наблюдение на пчелина - състоянието му, метереологичните условия, даже и започнало роене. Това също може да се захрани от акумулатор, а интернет може да се ползва от 3G мрежата (ако е достъпна в района) чрез разпространените "флашки" и "бисквитки". В повечето случаи има ограничение на трафика, но в предлаганите оферти на пазара се явява достатъчен.
Вибрационните датчици (шокови сензори), в комплекта с безжичната алармена система, са удобен вариант за охрана, поради това, че задействат на удар или преместване на капака (дървената хранилка). Малки са по размери и се захранват от два броя ААА батерии. При нормална експлоатация батериите издържат до 1-2 години. Безжичната връзка с алармената централа в полеви условия е до 35-40 метра, което е напълно достатъчно за пчелини до 50-100 кошера. В момента екипът ни разработва и акселерометричен датчик ( на преместване ), който ще е по-сигурен и ще се задейства при накланяне на корпус или капак на повече от 10 градуса в пространството.

Изграждане на периметрова охрана с инфрачервени бариери е друг възможен начин за известване на нежеланите посещения в пчелина. Икономически този вариант излиза по-изгодно за пчелини с над 100 семейства, които са стационарни, защото е необходимо опроводяване на дългите разстояния между датчиците, видими са за крадците (монтират се на разстояние около 60см от земята), необходима поддръжка на препятствията между тях (поникнала трева, падащи листа) и др.

Дългогодишният ни опит и отличният ни проектански екип е в постоянно предизвикателство за ограничаване на набезите и запазване на собствеността на трудолюбивите стопани-нашите клиенти. Ние апелираме и институциите да обърнат по-сериозно внимание на зачестилите безчинства и да подпомогнат стопаните с бързи и адекватни реакции.