Охранителна система - със СОТ или с GSM дайлер

СОТ или GSM дайлер

GSM дайлер или включване към СОТ - въпрос на избор и предпочитание - алармените системи поддържат и двата начина на оповестяване

Според статистиката, в последните години се наблюдава рязко повишаване на интереса към системите за сигурност, като отговор от нарастналата престъпност. Не е без значение и факта на трайно намаление на цените на алармените и охранителните системи. Но ефективността на охранителната система е в това да успее да информира собственика, СОТ централата или пазача. Точно за тази цел се използват комуникаторите - така наречения "СОТ предавател" и GSM дайлера.
И двете устройства работят на принципа на предаване на информация по радиочестотен път. Честотата на най-разпространените СОТ предаватели е 27 MHz, а GSM дайлерите използват за целта мобилната мрежа.
В тази статия няма да обсъждаме начина на реакция след известяването на събитието, а само техническите специфики на двата типа комуникатори, като подчертаем плюсовете и минусите и двете системи.
Предимствата на GSM дайлерите са в това, че почти цялата територия на държата е покрита от трите мобилни оператори и дайлерите могат да се свържат почти навсякъде. За СОТ предавателите е необходимо да има инсталирана централа на близо, до няколко километра, тъй като това зависи от мощността на предавателя.
Не без значение е и цената на устройствата, тъй като практиката на повечето фирми занимаващи се със сигнално-охранителна дейност е да искат заплащане на СОТ предавателите от клиентите си. Цените в момента на пазара са почти съизмерими, но тук вече можем да изтъкнем предимствата на GSM дайлерите: универсалност, могат да се използват както за оповестяване, така и за управление на уреди; липса на месечни такси, ако се използва предплатена услуга (плаща се само ваучерът); възможност за прослушване на шумове и разговори в помещението, където са монтирани и др.
Леко предимство на СОТ системата е, наличието на проверка за заглушаване на сигнала на определено време - половин или един час. Това при GSM дайлерите е изпълнено чрез съобщения на определено време за готовност, сила на сигнала, състоянието на акумулатора, моментите на спиране и възстановяване на мрежовото захранване и др.
В зависимост от типа на GSM комуникатора е възможно и получаване на информация за задействана зона, активиране и деактивиране на централата, изтощен акумулатор и др.
И двата типа устройства могат да се свържат към широко разпространените алармени системи предлагани на пазара. Управлението им се извършва от самата аларма чрез изход реле или изход с отворен колектор, на който може да се свържат различни изпълнителни механизми. Предлагат се и вградени GSM дайлери в централите, които са настроени за оповестяване на до 10 номера при задействане.
Изборът на устройство за известяване зависи от специфичността на обекта, но превес послено време вземат GSM дайлерите, като по-универсални и с по-евтини годишни разходи за използване на мрежа. Трябва да споменем също, че фирмите за охрана чрез СОД имат вече изградени центрове за реакция при позвъняване от мобилни дайлери, монтирани в обектите.