Поддръжка

УМНА КЪЩА • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ

"Венерджи Консулт"ЕООД разполага със специалисти и инженери извършващи гаранционната и следгаранционната подръжка на системите изградени от нас или от други фирми. Предлагаме коректност и адекватна реакция в съкратени срокове.
За всички новоизградени системи от компанията се предлага гаранционен срок, в който фирмата поема всички разходи по възникнали дефекти или повреди. По времето, когато оборудването се ремонтира, ние ще Ви предоставим друго, с което да не нарушите експлоатацията на изградената система. При изтекъл гаранционен срок Ви предоставяме фирмен сервиз с гаранция за отремонтиране.
При системите, при които е невъзможно и краткосрочно отлагане на ремонта ( алармени, пожароизвестителни, компютърни ), Ви предлагаме и абонаментна подръжка, с което се задължаваме за реакция в най-кратки срокове на работния ден, в който е подаден сигнала. Специалистите ни в конкретната област предлагат безплатна консултация по телефона, за локализиране на проблема или отстраняването му.