Пожароизвестяване

Пожароизвестителни системи

Системите за пожароизвестяване имат няколко цели : предотвратяване на човешки жертви, материални загуби, защита на околната среда и облекчения за застрахователните компании. Тези системи се явяват неразделна част от автоматизирането на дома и офиса ( даже е задължително! ), със звуковите предупреждения, с телефонните оповестявания и регистрите на събития.
При съвременната цивилизация, чрез струпването на голям брой хора в малки затворени помещения - офиси, магазини, молове, складове, винаги се крие риск за човешкия живот от възникване на “неконтролиран” пожар. Благодарение на съвременните средства е възможно ранното предупреждение и съответно овладяване на нежеланите последствия. Концентрирането на голям брой пожароопасни обекти - компютри, машини и даже строителни материали, води до задължителната нужда от ранно пожароизвестяване. Приемливите цени на пожароизвестителната техника, предоставя нови възможности за обществени и жилищни сгради. Не е тайна, че предлаганата застрахователна премия от компаниите, при наличие на такава сигнална система е по-ниска, поради по-малкия риск. Монтирани в обществени сгради, офиси, магазини, подземни гаражи, тези системи гарантират по-малки щети от възникване на нежелан пожар и осигуряват по-голяма сигурност за обитателите. Възможностите и производителите на такива пожароизвестителни системи са многобройни, но ние сме подбрали тези от тях, утвърдили се на пазара и доказали своите възможности. Предлагаме решения, както за големи обекти - обществени сгради, складове и магазини, така и за по-малки - жилища, жилищни сгради, подземни гаражи и паркинги.
"Венерджи Консулт"ЕООД е партньор на утвърдила се марка на българския пазар, която с качеството и надеждността си, предлага услугите на пожароизвестяването във Варна и региона. Като интелигентна следяща система, пожароизвестяването заема важно място в цялостното автоматизиране на вашия дом.